PATRIOTI PRO PRAHU 6

Vrstva 2

„Pro patriota je prioritou zlepšování a ochrana prostředí v nejbližším okolí. A od toho se vše odvíjí, měnit nejprve věci okolo sebe, které pomalu změní svět kolem nás.“

Karel Čapek, 1925